Privacybeleid

Wij respecteren jouw privacy.

Contactgegevens
CarwrapTeam, gevestigd aan Ruimzichtlaan 1 & 3 7001 CG te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CarwrapTeam
Ruimzichtlaan 1 & 3
7001 CG Doetinchem
+31 314 700595

service@carwrapteam.nl
www.carwrapteam.nl

Vragen of opmerkingen?

  • Wij communiceren open en transparant

  • Zijn pas tevreden als jij dat ook bent

  • We zijn bereid dat stapje extra te zetten

Gratis en vrijblijvend

Uiteraard vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig met jouw gegevens om. Hieronder lees je hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Mocht je nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op!

Wat gebeurt er met jouw persoonsgegevens?
Bij het adviseren over en het afsluiten van producten of diensten vragen wij jou om vertrouwelijke informatie. Je kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en dat wij deze informatie niet zonder meer delen met anderen. Vertrouwelijkheid is bij ons bedrijf een belangrijk aspect.

Waar gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor?
Wij verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst conform wettelijke verplichtingen en om bijvoorbeeld het verzekeringsrisico in te schatten. Ook gebruiken wij jouw persoonsgegevens vanuit onze verplichting om onderzoek te doen naar mogelijke fraude.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd en bewaard?
Wij gaan uiterst zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Door middel van diverse technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij de door ons verwerkte persoonsgegevens optimaal tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet je denken aan beveiliging van onze gebouwen, werkplekken en systemen.

Daarnaast bewaren wij jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per product dat is afgesloten.

Kan ik informatie over mijzelf inzien?
Je hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en je hebt het recht te vragen onjuiste gegevens aan te passen of te verwijderen. Inzage in persoonsgegevens en informatie omtrent verwerking van persoonsgegevens geven wij alleen wanneer wij voldoende zekerheid hebben over de identiteit van de persoon die het verzoek indient. Wij kunnen bij de behandeling van het verzoek om aanvullende gegevens vragen.

Voor een verzoek tot inzage of correctie kun je contact opnemen met de Functionaris Gegevensverwerking, via service@carwrapteam.nl.

Meer weten?
Heb je alsnog vragen of wil je meer informatie? Je kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar jouw contactpersoon of ons algemene e-mailadres.

Heb je een klacht?
Heb je een klacht over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een e-mailbericht sturen naar onze Functionaris Gegevensverwerking via service@carwrapteam.nl.